Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
PRIVACYVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ONLINE LEEROMGEVING Privacybeleid Geverifieerde gebruikers

Samenvatting

Stichting Kind en Ziekenhuis gebruikt de online leeromgeving voor de uitvoer van de praktische zaken rondom deelname aan de cursus.

Stichting Kind en Ziekenhuis is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Via de website https://portaalkindenziekenhuis.nl verwerken we privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We verwerken en beveiligen uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.


Volledig beleid

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • We duidelijk vermelden voor welk doel we persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die we echt nodig hebben;
 • We u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat we dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We op uw aanvraag uw persoonsgegevens aanbieden ter inzage, corrigeren of verwijderen.

GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE CURSUS


Gebruik van gegevens

Bij het maken van een account op onze website https://elearning.kindenziekenhuis.nl voert u persoonsgegevens in. Deze persoonsgegevens bewaren en gebruiken we om de door u gevraagde dienst goed te leveren. We hebben het recht om deze gegevens aan te vullen als dit echt nodig is voor de verbetering van onze dienstverlening.

We gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • E-mailadres
 • Voornaam en voorletters
 • Achternaam

Registratie

Bovenstaande persoonsgegevens voert u in als u een account aanmaakt in de leeromgeving van Stichting Kind en Ziekenhuis. Als u een account hebt aangemaakt, krijgt u toegang tot de cursus. Na registratie bewaren wij uw persoonsgegevens in onze database. U kunt uw persoonsgegevens bekijken en aanpassen in uw account. Daarvoor hebt u eigen aangemaakte inloggegevens.

We geven uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. We verkopen uw persoonsgegevens niet. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Overige Gegevens

Deelnemers:

 • Deelnemerslijst (niet openbaar)

Inhoudsopgave:

 • Leermaterialen die aansluiten bij de cursus.
 • Opdrachten (individuele opdrachten, enquêtemodule)
 • Persoonlijke aantekeningen (privébestanden, bookmarks)

Deze gegevens bewaren en gebruiken we om de door u gevraagde dienst goed te leveren.


BEWAARTERMIJN

Een inactief account wordt na 3 jaar verwijderd.


COOKIES

Deze site gebruikt twee cookies. De essentiële cookie is de 'session cookie', meestal heet deze MoodleSession. U moet deze cookie in de browser toestaan om continuïteit en het behouden van de login van pagina naar pagina te garanderen. Als u uitlogt of de browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).

De andere cookie is er alleen maar voor het gemak. Deze onthoudt slechts uw gebruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer u terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld op de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - u zult dan elke keer uw gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw moeten intypen.


BEVEILIGING

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder zijn dit:

 • Toegang tot persoonsgegevens schermen we af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We slaan de gegevens na ontvangst op in een apart, afgeschermd systeem.
 • We nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
 • We houden logs bij van het wijzigen, verwijderen en exporteren van persoonsgegevens.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maak van deze websites.


VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

U kunt in de leeromgeving een aanvraag doen om uw gegevens te verwijderen.


AANPASSINGEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


CONTACTGEGEVENS

Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting Kind en Ziekenhuis
Postbus 197
3500 AD Utrecht
Telefoon: 085-0201265
E-mail: info@kindenziekenhuis.nl
Website: https://www.kindenziekenhuis.nl
KvK-nummer 40530624